Emrah Bozkurt

okur, düşünür, yazar, tasarımcı, yazılımcı

Din Kavramı

İnsanlık tarihinin dâimî sorularından birisi olan “din nedir?” sorusu hep sorulmuş ve sayısız cevaplar verilmiştir. Birçok kişi kendi bakış açısı ve ulaştığı bilgiler neticesinde bu soruya cevap niteliğinde dini tanımlamaya çalışmıştır. Dinin tanımı bir yana dinin mâhiyeti ve sınırlarını tesbît etmede de zorluklarla karşılaşılmıştır. Üzerinde en çok itilâf edilen konulardan birisi olan din kavramını tanımlamada aşırı öznelliğin hâkim olduğunu herkesin kabul edebileceği bir tanımın olmadığını söylemek mümkündür. İnsanlar hislerini ve inançlarını ne kadar düzenlerseler düzenlesinler, kendi dini ve fikrî anlayışlarına göre bir kavramsal tanımlamada bulunuyor ve doğrusunun da kendi tanımladıkları olduğunu ileri sürüyorlar. Din, bireysel ve toplumsal açıdan geniş bir çerçevede güçlü işleve sahip bir kurumdur. İnsanların iç ve dış dünyasını etkileyen, insan ile beraber yaşayan ve hayâtı anlamlandıran misyona sahiptir. Bu yüzdendir ki, her devirde filozoflar dini inceleme altına almışlardır. Kimi filozoflar dinin insanların korkularının sonucu olarak ortaya çıktığını; kimisi toplumu uyuşturan afyon olduğunu, kimi de ilahî kaynaklı bir inanç olduğunu ileri sürmüştür. Zaman zaman varlığı inkâr dahi edilse de târih boyunca her dönemde varlığının mevcut olmasından dolayı, yok sayılması mümkün olmamıştır…

Yazının devâmını Havâss Dergisi birinci sayı 34-55 arası sayfalardan okuyabilirsiniz.
www.havassdergi.com